Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 7 – Ôn tập cuối năm trang 110, 111 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi

CHIA SẺ
Tiết 7 – Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 110, 111. Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 166). Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng; Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi…

Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai,

1: Những chi tiết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu ?

□ Cây gạo già, thân cây xù xì, gai góc, mốc meo ; Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy cây gạo nở hoa.

□ Hoa gạo đỏ ngút trời, tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

□ Cứ mỗi năm, cây gạo lại xoè thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

2: Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi ?

□ Cây gạo nở thêm một mùa hoa.

□ Cây gạo xoè thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời.

□ Thân cây xù xì, gai góc, mốc meo hơn.

3: Trong chuỗi câu “Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì”, từ bừng nói lên điều gì ?

□ Mọi vật bên sông vừa thức dậy sau giấc ngủ.

□ Một trời mọc làm bến sông sáng bừng lên.

□ Hoa gạo nở làm bến sông sáng bùng lên.

4: Vì sao cây gạo buồn thiu, nhũng chiếc lá cụp xuống, ủ ê ?

□ Vì sông cạn nước, thuyền bè không có.

□ Vì đã hết mùa hoa, chim chóc không tới.

□ Vì có kẻ đào cát dưới gốc gạo, làm rễ cây trơ ra.

5: Thương và các bạn nhỏ đã làm gì để cứu cây gạo ?

□ Lấy cát đổ đáy gốc cây gạo.

□ Lấy đất phù sa đắp kín những cái rễ cây bị trơ ra.

□ Báo cho Uỷ ban xã biết về hành động lấy cát bừa bãi của kẻ xấu.

Quảng cáo

6: Việc làm của Thương và các bạn nhỏ thể hiện điều gì ?

□ Thể hiện tinh thần đoàn kết.

□ Thể hiện ý thức bảo vệ môi trường.

□ Thể hiện thái độ dũng cảm đấu tranh với kẻ xấu.

7: Câu nào dưới đây là câu ghép ?

□ Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo.

□ Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.

□ Cứ mỗi năm, cây gạo lại xoè thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

8: Các vế câu trong câu ghép “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. ” được nối với nhau bằng cách nào ?

□ Nối bằng từ “vậy mà”.

□ Nối bằng từ thì”.

□ Nối trực tiếp (không dùng từ nối).

9: Trong chuỗi câu “Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hô sâu hoắm…”, câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào ?

Quảng cáo

□ Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ.

□ Dùng từ ngữ nối và thay thế từ ngữ.

□ Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.

10: Dấu phẩy trong câu “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo.” có tác dụng gì ?

□ Ngăn cách các vế câu.

□ Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

□ Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.

Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai,

1: Những chi tiết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu ?

X Cây gạo già, thân cây xù xì, gai góc, mốc meo ; Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy cây gạo nở hoa.

2: Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi ?

X Cây gạo xoè thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời.

3: Trong chuỗi câu “Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì”, từ bừng nói lên điều gì ?

X Hoa gạo nở làm bến sông sáng bùng lên.

4: Vì sao cây gạo buồn thiu, nhũng chiếc lá cụp xuống, ủ ê ?

X Vì có kẻ đào cát dưới gốc gạo, làm rễ cây trơ ra.

5: Thương và các bạn nhỏ đã làm gì để cứu cây gạo ?

X Lấy đất phù sa đắp kín những cái rễ cây bị trơ ra.

6: Việc làm của Thương và các bạn nhỏ thể hiện điều gì ?

X Thể hiện ý thức bảo vệ môi trường.

7: Câu nào dưới đây là câu ghép ?

X Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.

8: Các vế câu trong câu ghép “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. ” được nối với nhau bằng cách nào ?

X Nối bằng từ “vậy mà”.

9: Trong chuỗi câu “Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hô sâu hoắm…”, câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào ?

X Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ.

10: Dấu phẩy trong câu “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo.” có tác dụng gì ?

X Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.