Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 2 – Ôn tập cuối năm trang 105 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau 

CHIA SẺ
Tiết 2 – Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 105. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau…

Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau 

Các loại trạng ngữ

Câu hỏi

Ví dụ

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

Ở đâu?

Ngoài đường, xe cộ đi lại như mắc cửi.

Trạng ngữ chỉ thời gian

………………

………………

Trạng ngữ mở đầu bằng vì, do, tại,…

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Trạng ngữ mở đầu bằng để, nhằm

Trạng ngữ mở đầu bằng với, bằng

Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau 

Các loại trạng ngữ

Câu hỏi

Ví dụ

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

Ở đâu?

Ngoài đường, xe cộ đi lại như mắc cửi.

Trạng ngữ chỉ thời gian

Khi nào?

Mấy giờ?

-Hôm qua, bác Tuấn chở anh Hùng sang nhà em chơi đến tận chiều mới về.

-Đúng 7 giờ, chúng em vào lớp.

Trạng ngữ mở đầu bằng vì, do, tại,…

Vì sao? Tại sao?

Nhờ đâu?

Để làm gì?

Vì cái gì?

Bằng cái gì?

Với cái gì?

Vì trời mưa, đường trơn trượt

Tại ngủ quên, Vũ đến trường tr.

Nhờ chăm chỉ, kết quả học tập của Lệ rất tiến bộ.

Để học tốt hơn nữa, chúng ta nên chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài và làm bài tập, học bài đầy đủ.

Vì Tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng.

Bằng thái độ dịu dàng, cô giáo đã cảm hóa được Sơn.

Với đôi bàn tay khéo léo, mẹ đã may cho Hà cái áo rất đẹp.

Trạng ngữ mở đầu bằng để, nhằm

Trạng ngữ mở đầu bằng với, bằng