Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Tuyển chọn 2 đề thi cuối kì 1 lớp 5 toán hay năm học 2016 – 2017

02 đề thi cuối kì 1 lớp 5 khá hay, đây sẽ là tài liệu ôn tập hiệu quả dành cho các em: Một tấm bìa hình tam giác có cạnh đáy 0,8dm và bằng 4/7 chiều cao. Tính diện tích tấm bìa hình tam giác đó.

Đề Số 1

1. Tính:

a) 12,03 – 2,03 + 7,4

b) 0,6341 x 1000

c) 16 x 0,25

d) 625 :100

2. Đặt tính rồi tính:

a) 271,43 :17

b) 26,7 x 1,5

c) 13,6 +180

d) 90,203 – 24,086

3. Tìm x :

a) 29,12 : x = 12,7 – 7,5

Advertisements (Quảng cáo)

b) x : 6,14 = 21,213,7

4. Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a) 3,5 và 5

b) 21 và 84

5. Một tấm bìa hình tam giác có cạnh đáy 0,8dm và bằng 4/7 chiều cao. Tính diện tích tấm bìa hình tam giác đó.

6.

a) Một hình thoi có diện tích 3,15dm2, độ dài một đường chéo là 7dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

b) Một hình thoi có diện tích 1,89m2, độ dài đáy là 1,4m. Tính chiều cao của hình thoi.

Advertisements (Quảng cáo)


Đề Số 2
1. Đặt tính rồi tính:

a) 963,24 – 874,86

b) 0,036 : 0,48

c) 3,24 x 5,4

d) 100 -14,26

2. Tính:

a) 64,7% + 21,9%

b) 270% – 53,2%

c) 100% -18,9%

d) 4,8% + 35,72%

3. Điền dấu thích hợp vào ô trống

2016-12-01_102611

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Một lớp học có 23 học sinh nữ và 19 học sinh nam. Tỉ số phần trăm số học sinh nữ so với tổng số

học sinh cả lớp là:

A. 67,54%      
C.57,46%

B.45,76%    
D.54,76%

5. Trên một miếng đất hình thang có đáy lớn 9m, đáy bé 5m và chiều cao 12m, người ta đã thu hoạch được 268,8kg rau. Tính xem mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

6. Một mảnh vải hình tam giác có độ dài đáy 9,28dm và chiều cao 25cm. Tính diện tích mảnh vải đó.

Advertisements (Quảng cáo)