Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

2 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán hay nhất năm học 2016 – 2017

Trong kho đề thi học kì 1, Dethikiemtra đã chọn lọc ra 2 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán hay nhất để gửi tới thầy cô và các em, đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích cho các em.

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Năm học 2016 – 2017

Thời gian làm bài 40 phút

Đề số 1
1. Đặt tính rồi tính:

a) 54172 x 3

b) 385 x 200

c) 276 x 412

d) 83 x 11

e) 23 x 46

f) 960 x 70

2. Tính nhẩm:

a. 2005 x 10 =

b. 358 x 1000 =

c. 6700 x 10 : 100 =

d. 80 000 : 10 000 x 10 =

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4 x 21 x 25

Advertisements (Quảng cáo)

b) 63 x 178 – 53 x 178

c) 607 x 92 + 607 x 8

d) 8 x 4 x 25 x 125.

4. Đặt tính rồi tính:

9090 : 88

6726 : 177

48 675 : 234

209 600 : 400

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1300cm2 = ……… dm2

500cm2 = ……… dm

4dm2 = ……… cm2

Advertisements (Quảng cáo)

29m2 = ……… dm2

b. 13dm2 5cm2 = ……… cm2

5308dm2 = ……… m2 = …….. dm2

3m2 6dm2 = ……… dm2

8791dm2 = ……… m2 = ……… dm2

6. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 108m và có chiều rộng là 18m. Tính diện tích cái sân đó.

7. May mỗi bộ quần áo cần có 3m 50cm vải. Hỏi:

a) May 82 bộ quần áo như thế cần có bao nhiêu mét vải?

b) Có 49m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế?


Đề số 2
1. Điền số vào bảng?

Số bị chia Số chia Thương Số dư
8469 241
1983 14
7936 26

2. Tìm x, biết:

a) x : 305 = 642 + 318     b) x : 104 = 635 ´ 2

3. Tính:

a) 27 356 + 423 ´ 101 c) 7281 : 3 ´ 11

b) 67 ´ 54 – 209 d) 6492 + 18 544 : 4

4. Viết thành số đo diện tích:

Bảy đề-xi-mét vuông:

Một nghìn tám trăm linh sáu xăng-ti-mét vuông:

Ba mươi lăm nghìn mét vuông:

Sáu trăm sáu mươi sáu đề-xi-mét vuông:

5. 

. Một người đi xe máy trong 1 giờ 30 phút đi được 45km 360m. Hỏi trung bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét?

6. Điền dấu > = < thích hợp vào chỗ trống.

2dm25cm2 …..  205cm2

300dm2   ….. 2m299dm2

6m248dm2   …..   7m2

73m2  …..     7300dm2

Advertisements (Quảng cáo)