Trang chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2018 Tính chu vi...

Đề kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2018 Tính chu vi hình chữ nhật

Chia sẻ

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 – 2019 có đáp án trường tiểu học Thổ Bình, Lâm Bình: Tổng số tuổi của Lan và mẹ năm nay là 30 tuổi mẹ hơn Lan 20 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi?

PHÒNG GD&ĐT LÂM BÌNH     ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

TRƯỜNG TH THỔ BÌNH           Năm học 2018- 2019

Môn: Toán – Lớp 5

I.Trắc nghiệm khách quan: Khoăn tròn trước trả lời đúng: (4 điểm mỗi 0,5đ)

1: a. Chữ số 9 trong số 45,795  thuộc hàng:

A. Phần mười          B. Phần trăm          C.  Phần nghìn

2: Số bé nhất trong các số: 3,445; 3,454; 3,455 là:

A. 3,445;                B. 3,454;                       C. 3,455

3: Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …….. %

A. 5,8%                B. 0,58%                      C. 58%

4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 6 cm2 8 mm2 = …… cm2

A. 68                     B. 6,8                        C. 6,08

  5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 2 tạ 50 kg = …… tạ

A. 2,5                       B. 2,05                         C. 25

6: Hình chữ nhật có diện tích 40 cm2. Chiều  dài 8 cm. Chu vi là:

A. 13cm                        B. 26 cm                                C.  20 cm

7 : (0,5đ) Tìm tỉ số phần trăm của 8 dm và 25 m

A.  30%                         B. 32%                              C.  20%

   8: (0,5đ) : Mẹ em có một cuốn dây dài 3m. mẹ chia thành hai đoạn mỗi đoạn dài là:

A.  1m                          B.  1,5 m                                   C. 2,5 m

II. Tự luận

10: Tính :  Đặt tính rồi tính( 3đ)

a ) 38, 267 + 24,315          b) 1,26 x 32            c) 184,5 : 15

11: ( 2đ) Tổng số tuổi của Lan và mẹ năm nay là 30 tuổi mẹ hơn Lan 20 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi?

12: ( 1đ) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích là 50 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Quảng cáo

Quảng cáo

I. Trắc nghiệm khách quan 4 điểm mỗi câu đúng 0,5 điểm câu

Câu 1

Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8

B

A

C

C

A

B

B

B

II, Tự luận

10 : 3 đ ( Mỗi ý đúng 1đ)

11: Làm đúng 2 điểm ( mỗi phép tính câu trả lời đúng 1đ)

Tuổi Lan hiện nay là:

(30 – 20) : 2 = 5 ( Tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

5  + 20   =  25 ( tuổi)

Đáp số: 5 tuổi; mẹ 25 tuổi

12: Làm đúng 1 điểm

Chia hình chữ nhật thành hai hình vuông vậy diện tích một hinh vuông là:

50 : 2 = 25 ( cm2)

Vi diện tích hình vuông bằng cạnh nhân cạnh mà 25 = 5 x 5 cạnh hình vuông cũng là chiều rộng hình chữ nhật. Chiều dài hình chữ nhật là: 5 x 2 = 10 ( cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 10 + 5) x 2 = 30 ( cm)

Đáp số: 30 cm