Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Kể lại câu chuyện Chiếc đồng hồ và nêu lên lời khuyên của Bác trong câu chuyện

CHIA SẺ

Kể lại câu chuyện Chiếc đồng hồ và nêu lên lời khuyên của Bác trong câu chuyện.

MB:

– Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh của Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản thủ đô.

– Ai nấy đều háo hức muốn đi, thậm chí tranh nhau đi.

TB:

  • Giữa lúc đó, Bác Hồ đến thăm hội nghị.
  • Bác bước lên diễn đàn, cầm chiếc đồng hồ và đặt ra cho mọi người nhiều câu hỏi.
  • Cuối cùng, Bác kết luận vai trò quan trọng của các bộ phận trong một chiếc đồng hồ.
  • Từ câu chuyện, Bác liên hệ đến công việc chung.
  • Nghe xong câu chuyện, ai nấy cũng thấm thía và hiểu ra điều Bác muốn nói với mọi người.

KB:

Qua câu chuyện Chiếc đồng hồ, Bác Hồ muốn khuyên cán bộ: nhiệm vụ cách mạng nào cũng cần thiết, quan trọng. Mỗi người trong xã hội đều gắn bó với nhau, thúc đẩy xã hội phát triển.