Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số (tiếp theo) trang 149

[SGK Toán 4] Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số phần tiếp theo: bài 1,2,3,4 trang 149 tiết 140 – chương 5.

Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn  dài bao nhiêu mét?

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai dài:

28 : 4 = 7 (m)

Đoạn thứ nhất dài:

28 – 7 =21 (m)


Bài 2: Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng  một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1+ 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

12 : 3 = 4 (bạn)

Số bạn gái là:

12 – 4 = 8 (bạn)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3 trang 149 : Tổng hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé

Ta có sơ đồ: 

theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 1 = 6 (phần)

Số bé là: 72 : 6 = 12

Số lớn là: 72 – 12 = 60


Bài 4: Nêu bài toán, rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

+ Có thể nêu bài toán theo sơ đồ sau:

Có hai thùng dầu chứa tổng cộng 180l, thùng dầu thứ nhất bằng 1/4 thùng dầu thứ hai. Hỏi mỗi thùng dầu chứa bao nhiêu lít?

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ nhất là:

180 : 5 = 36 (l)

Só lít dầu chứa trong thùng thứ hai là:

180 – 36 = 144 (l)

Advertisements (Quảng cáo)