Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số tiết 139

Tiết 139 Môn Toán lớp 4 – Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó: bài 1,2,3,4 trang 148 – Chương 5.

Bài 1: Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó bằng 3/8

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

3 + 8 = 11 ( phần)

Số bé là: 198 : 11 x 3 = 54

Số lớn là : 198 – 54 = 144


Bài 2 trang 148: Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán.

Ta có sơ đồ sau: 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7(phần)

Advertisements (Quảng cáo)

Số quả cam đã bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã bán là:

280 – 80 = 200 (quả)


Bài 3 trang 148 Toán 4: Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau

Giải: Tổng số học sinh hai lớp là:

Advertisements (Quảng cáo)

34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

330 – 170 – 160 (cây)


Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó

Giải: Nửa chu vi của hình chữ nhật

350 : 2 = 175 (m)

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

175 : 7 x 3 = 75 (m)

Advertisements (Quảng cáo)