Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 146 Toán 4: Luyện tập chung(bài 1,2,3,4,5 trang 153)

Tiết 146- Luyện tập chung Toán 4 tiếp theo. Đáp án và lời giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153.

Bài tập tiết 146 này sẽ giúp các em HS:

  • Thực hiện được các phép tính về phân số. Biết tìm phân số của 1 số và tính diện tích hình bình hành.
  • Giải được các bài toán liên quan đến tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số.

Bài 1: Tính:

a) 3/5 + 11/20;              b) 5/8 – 4/9;                 c) 9/16 x 4/3

d) 4/7 : 8/11;                 e) 3/5 + 4/5 : 2/5

Đáp án: a) 23/20; b) 13/72; c) 5/12; d) 11/14; e) 13/5.


Bài 2. Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

Chiều cao hình bìnhhành bằng:

18  x 5/9 = 10 (cm)

Advertisements (Quảng cáo)

Diện tích hình bìnhhành là:

18 x 10 = 180 cm


Bài 3 trang 153 Toán 4: Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô – tô và búp bê, số búp bê bằng 2/5 số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Advertisements (Quảng cáo)

Số búp bê ;à:

63 : 7 x 2 = 18 (búp bê)

Số ô tô là:

63 – 18 = 45 (ô tô)


Bài 4 trang 153: Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 2 = 7 (phần)

Năm nay  tuổi con là:

35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)


Bài 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước hình thích hợp

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình H bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình :

Khoanh tròn vào chữ B

Advertisements (Quảng cáo)