Trang Chủ Chủ đề Chương 5 Toán 4: Tỉ số, tỉ lệ bản đồ

Chương 5 Toán 4: Tỉ số, tỉ lệ bản đồ

Bài 1,2,3 trang 158 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Bài 1,2,3 trang 158 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Tiết 149 Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo): Giải bài 1,2,3 trang 158 trong SGK. Giúp học sinh bước đầu biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ. Từ...
Bài 1,2,3 trang 157 Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Bài 1,2,3 trang 157 Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Tiết 148- Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ: Giải bài 1,2,3 trang 157 Sách giáo khoa môn Toán 4. Mục tiêu bài học này Dethikiemtra.com muốn chia sẻ với các em các dạng bài cơ...
Giải bài 1,2,3 trang 155 Toán lớp 4: Tỉ lệ bản đồ
Giải bài 1,2,3 trang 155 Toán lớp 4: Tỉ lệ bản đồ
Tiết 147 Tỉ lệ bản đồ: bài 1,2,3 trang 155 Toán 4 chi tiết và đầy đủ. Mục tiêu: Bước đầu hiểu được ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì?  Biết 1...
Tiết 146 Toán 4: Luyện tập chung(bài 1,2,3,4,5 trang 153)
Tiết 146 Toán 4: Luyện tập chung(bài 1,2,3,4,5 trang 153)
Tiết 146- Luyện tập chung Toán 4 tiếp theo. Đáp án và lời giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153. Bài tập tiết 146 này sẽ giúp các em HS: Thực hiện...
Tiết 145 -giải bài tập 1,2,3,4 trang 152 Luyện tập chung
Tiết 145 -giải bài tập 1,2,3,4 trang 152 Luyện tập chung
Tiết 145 - Luyện tập chung Chương 5 Toán 4: giải bài 1,2,3,4 trang 152. Rèn kĩ năng giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó và tìm 2...
Quảng cáo


Bài tập 1,2,3,4 trang 151 Toán 4: Luyện tập (tiếp theo)
Bài tập 1,2,3,4 trang 151 Toán 4: Luyện tập (tiếp theo)
Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 4 1. Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp...
Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Tiết 143 - Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó: giải bài 1,2,3,4 trang 151 SGK Toán 4. Củng cố về cách giải và rèn luyện kĩ năng giải bài...
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Bài 1,2,3 trang 151 Toán 4)
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Bài 1,2,3 trang 151 Toán 4)
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó: Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Toán 4 - Chương 5. Muốn tìm 2 khi biết hiệu và tỉ số...
Luyện tập chung về tỉ số – Bài tập 1,2,3,4,5 trang 149
Luyện tập chung về tỉ số – Bài tập 1,2,3,4,5 trang 149
Tiết 141 Toán 4 Chương 5: Luyện tập chung về tỉ số bài 1,2,3, 4,5 sách giáo khoa trang 149. Tiết luyện tập này sẽ giúp các em ôn tập cách viết tỉ-số của hai...
Luyện tập tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số (tiếp theo) trang 149
Luyện tập tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số (tiếp theo) trang 149
Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số phần tiếp theo: bài 1,2,3,4 trang 149 tiết 140 - chương 5. Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành...

Đề & bài tập hay