Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 145 -giải bài tập 1,2,3,4 trang 152 Luyện tập chung

Tiết 145 – Luyện tập chung Chương 5 Toán 4: giải bài 1,2,3,4 trang 152.

Rèn kĩ năng giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó và tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

Tỉ số của hai số

Số bé

Số lớn

15

2/3

30

45

36

1/4

 12

48

2. Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất giảm  10 lần thì được số thứ hai

Ta có số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

10 – 1 = 9 (phần)

Số thứ hai là:738 : 9 = 82

Số thứ nhất là:82 x 10 = 820

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3. Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220 kg. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu kilogam gạo mỗi loại.

Tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ là:10 + 12 = 22 (túi)

Số gạo trong mỗi túi nặng:220 : 22 = 10 (kg)

Số gạo nếp là: 10 x 10 = 100 (kg)

Số gạo tẻ là: 10 x 12 = 120 (kg)


Bài 4. Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m, gồm hai đoạn đường (xem hình vẽ), đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng 3/5 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó.

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:3 + 5 = 8 (phần)

Đoạn đường từ nhà An đén hiệu sách dài:840 : 8 x 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách tới trường là:840 – 315 = 525 (m)

Advertisements (Quảng cáo)