Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 2 lớp 3

Thi kì 2 toán lớp 3: Mua 9 bút chì hết 5400 đồng, hỏi mua 6 bút…

Chia sẻ Đề thi kì 2 Toán 3 có đáp án mới Dethikiemtra.com vừa cập nhật: Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ).  Số liền sau của 78999 là:

a- 78901         b- 78991          c- 79000         d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ tư              b- Thứ sáu                c- Thứ năm               d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm      b- 96cm          c- 906cm          d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là:

a- 86cm              b- 43cm              c- 24cm               d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a – 35                b- 560                c- 7500               d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Quảng cáo - Advertisements

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548      6732 – 4528           4635 x 6     6336 : 9

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864                                        b/. X : 5 = 1232
………………………….                          ……………………………
………………………….                          ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.


Đáp án và hướng dẫn làm bài

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c c d c b

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864                                b/. X : 5 = 1232
X = 2864 : 8 (0.25đ)                            X = 1232 x 5 (0.25đ)
X = 358 (0.5đ)                                     X = 6160 (0.5đ)

Câu 3:

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 m2 (0.25đ)

Câu 4:

Giá tiền 1 bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5:

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Quảng cáo - Advertisements