Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Bài tập Xem đồng hồ trang 13,14, 15,16 Toán 3

CHIA SẺ

Giải Bài  tập Xem Đồng Hồ  và xem đồng hồ (tiếp theo) sách giáo khoa trang 13, 14, 15, 16 Toán 3.

Giúp học sinh:

+ Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12

+ Củng cố biểu tượng về thời gian (chủ yếu về thời điểm)

+ Có hiểu biết ban đầu về sử dụng thời gian trong thực tế đời sống hàng ngày.

Kiến thức cần nhớ đồng hồ:

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút.

A. Giải bài 1,2,3 trang 13; bài 4 trang 14

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

+  Đồng hồ A chỉ 4 giờ 5 phút            +  Đồng hồ D chỉ 6 giờ 15 phút

+  Đồng hồ B chỉ 4 giờ 10 phút            +  Đồng hồ E chỉ 7 giờ rưỡi

+  Đồng hồ C chỉ 4 giờ 25 phút            +  Đồng hồ G chỉ 12 giờ 35 phút .


2. Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 5 phút

b) 6 giờ rưỡi

c) 11 giờ 50 phút.

 Quay kim đồng hồ và đặt như sau:


3. Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ

+  Đồng hồ A chỉ 5 giờ 20 phút            +  Đồng hồ D chỉ 14 giờ 5 phút

+  Đồng hồ B chỉ 9 giờ 15 phút            +  Đồng hồ E chỉ 17 giờ  30 phút

+  Đồng hồ C chỉ 12 giờ 35 phút            +  Đồng hồ G chỉ 21 giờ 55 phút


4. Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Vào buổi chiều, các đồng hồ chỉ cùng thời gian là :

+ Đồng hồ A và đồng hồ B ( chỉ cùng 4 giờ)

+ Đồng hồ C và đồng hồ G ( chỉ cùng 4 giờ rưỡi)

+ Đồng hồ D và đồng hồ E ( cùng chỉ 1 giờ 25 phút).


Bài 1,2,3 trang 15; bài 4 trang 16 SGK Toán 3: Xem đồng hồ (tiếp theo)

Bài 1. Điền theo mẫu dưới đây.

+ Đồng hồ B chỉ 1 giờ 40 phút hoặc 2 giờ kém 20 phút.

+ Đồng hồ C chỉ 2 giờ 35 phút hoặc 3 giờ kém 25 phút.

+ Đồng hồ E chỉ 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút.

+ Đồng hồ D chỉ 5 giờ 50 phút hoặc 6 giờ kém 10 phút.

+ Đồng hồ G chỉ 10 giờ 45 phút hoặc 11 giờ kém 15 phút.


Bài 2.Quay và đặt kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 3 giờ 15 phút

b) 9 giờ kém 10 phút

c) 4 giờ kém 5 phút

Quay và đặt đồng hồ như sau:


Bài 3: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

+ Đồng hồ A ứng với cách đọc  d)  9 giờ kém 15 phút

+ Đồng hồ B ứng với cách đọc  g)  12 giờ kém 5 phút

+ Đồng hồ C ứng với cách đọc  e)  10 giờ kém 10 phút

+ Đồng hồ D ứng với cách đọc  b)  4 giờ  15 phút

+ Đồng hồ E ứng với cách đọc  a)  3 giờ 5 phút

+ Đồng hồ G ứng với cách đọc  c)  7 giờ 20 phút


Bài 4. Xem tranh và trả lời câu hỏi

a) Bạn Minh thức dậy lúc 6 giờ 15 phút.
b) Bạn Minh đánh răng, rửa mặt lúc 6 giờ 30 phút.
c) Bạn Minh ăn sáng lúc 6 giờ 45 phút
d) Bạn Minh tới trường lúc 7 giờ 25 phút
e) Lúc 11 giờ bạn Minh bắt đầu đi từ trường về nhà.
g) Bạn Minh về đến nhà lúc 11 giờ 20 phút