Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Giải bài 1,2,3 ,4, trang 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Luyện tập chung: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Mục tiêu:

–    Giúp HS ôn tập, củng cố cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số, cách tính nhân, chia trong bảng đã học.

–   Củng cố cách giải toán có lời văn (liên quan đến so sánh  hai số hơn kém nhau một số đơn vị)

  • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
  • Cộng; trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • Ôn tập các bảng nhân; bảng chia
  • Ôn tập về hình

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a)  415 + 415               b) 234 + 432             c) 162 + 370

536 – 156                    652 – 126                  728 – 245

Hướng dẫn bài 1:

a)  415 + 415  = 830;          536 – 156  = 380;

b) 234 + 432   = 666;         652 – 126 = 526;

Advertisements (Quảng cáo)

c) 162 + 370 = 532;           728 – 245 = 483

Bài 1


Bài 2 trang 18: Tìm x

a)  X x 4 = 32

b) x : 8 = 4

HD.a) X   x 4  = 32

Advertisements (Quảng cáo)

X = 32 : 4

X = 8

b) X : 8 = 4

X = 4 X 8

X = 32


Bài 3 trang 18: Tính

a) 5 x 9 + 27

b) 80 : 2 – 13

Đáp án: a) 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72

b)  80 : 2 – 13 = 40 – 13 = 27


Bài 4 trang 18: Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lit dầu?

Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

160 – 125 = 35 (l)

Đáp số 35(l)

Advertisements (Quảng cáo)