Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Bài 1,2,3 ,4 trang 12 SGK Toán 3: Ôn tập về giải toán

CHIA SẺ

Ôn tập về giải toán trang 12: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 12 SGK Toán 3.

Mục tiêu:

Củng cố cách giải toán về “nhiều hơn, ít hơn”

Giới thiệu bổ sung bài toán về “hơn kém nhau một số đơn vị” (tìm phần “nhiều hơn” hoặc ‘ít hơn”)

Bài 1: Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 ( cây)


Bài 2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l xăng?

Buổi chiều cửa hàng bán được số l xăng là :

635 –  128 = 507 (l)


Bài 3: Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

HD: Số cam ở hàng trên nhiều hơn hàng dưới  là:

7 – 5 = 2 ( quả)

b) Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 – 16 = 3 (bạn)


Bài 4. Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu Ki – lô – gam?

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 – 35 = 15 (kg).