Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Mẹ vắt được 58l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 19l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

CHIA SẺ
Bài 66. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Mẹ vắt được 58l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 19l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?…

1: Tính nhẩm

a)

\(\eqalign{
& 15 – 6 = … \cr
& 15 – 7 = … \cr
& 15 – 8 = … \cr
& 15 – 9 = … \cr} \)                 \(\eqalign{
& 16 – 7 = … \cr
& 16 – 8 = … \cr
& 16 – 9 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 17 – 8 = … \cr
& 17 – 9 = … \cr} \)                   \(18 – 9 = …\)

b)

\(\eqalign{
& 18 – 8 – 1 = … \cr
& 18 – 9 = … \cr} \)                \(\eqalign{
& 15 – 5 – 2 = … \cr
& 15 – 7 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 – 6 – 3 = … \cr
& 16 – 9 = … \cr} \)

2: Đặt tính rồi tính

76 – 28              55 – 7                 88 – 59                   47 – 8

3: Mẹ vắt được 58l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 19l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

4: Xếp bốn hình tam giác

Thành hình sau:

 

BÀI GIẢI

1:

a)

\(\eqalign{
& 15 – 6 = 9 \cr
& 15 – 7 = 8 \cr
& 15 – 8 = 7 \cr
& 15 – 9 = 6 \cr} \)                \(\eqalign{
& 16 – 7 = 9 \cr
& 16 – 8 = 8 \cr
& 16 – 9 = 7 \cr}\)

\(\eqalign{
& 17 – 8 = 9 \cr
& 17 – 9 = 8 \cr} \)                  \(18 – 9 = 9\)

b)

\(\eqalign{
& 18 – 8 – 1 = 9 \cr
& 18 – 9 = 9 \cr} \)               \(\eqalign{
& 15 – 5 – 2 = 8 \cr
& 15 – 7 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 – 6 – 3 = 7 \cr
& 16 – 9 = 7 \cr} \)

2: 

3: Tóm tắt

Mẹ vắt được                 : 58l sữa

Chị vắt ít hơn mẹ         : 19l sữa

Chị vắt được                :… l sữa?

Số lít sữa chị vắt được là:

58 – 19 = 39 (l)

Đáp số: 39l

4: Xếp bốn hình tam giác

Thành hình sau: