Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?

CHIA SẺ
Bài 19. 28 + 5 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?…

1: Tính

2: Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?

3: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm

4: Nối phép tính với kết quả đúng

 

1:

2: Tóm tắt

Trâu có: 7 con

Bò có: 18 con

Trâu và bò có: …. Con ?

Số con trâu và bò trên bãi cỏ là:

18 + 7 = 25 (con)

               Đáp số: 25 con

3: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm

4: