Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?

CHIA SẺ
Bài 40. Lít – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Đọc, viết (theo mẫu); Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?…

1: Đọc, viết (theo mẫu)

 

2: Tính (theo mẫu)

a)  \(\eqalign{ & 9l + 5l = 14l\,\,  \cr & 16l + 6l = …\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = … \cr} \)

b) \(\eqalign{ & 17l – 10l = …\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l – 10l = …  \cr & \,6l – 2l – 2l = … \cr} \)

3: Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?

4: Viết (theo mẫu)

BÀI GIẢI

1:

2: \(\eqalign{
& a)\,\,\,\,9l + 5l = 14l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,16l + 6l = 22l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = 6l \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,\,17l – 10l = 7l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l – 10l = 10l \cr
& \,\,\,\,\,\,\,6l – 2l – 2l = 2l \cr} \)

3:

Cả hai lần cửa hàng bán được số nước mắm là:

16 + 25 = 41 (l)

Đáp số: 41l

4: