Trang Chủ Chủ đề 2. Phép Cộng Có Nhớ Trong Phạm Vi 100

2. Phép Cộng Có Nhớ Trong Phạm Vi 100

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở BT Toán 2 tập 1: Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở BT Toán 2 tập 1: Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B...
Bài 44. Số tròn chục trừ đi một số - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tìm x; Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở BT Toán 2 tập 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở BT Toán 2 tập 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Bài 42. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng... 1: Tính (eqalign{ &...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ...
Bài 41. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l...
Bài 40. Lít - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Đọc, viết (theo mẫu); Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh...
Bài 39. Phép cộng có tổng bằng 100 - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở BT Toán 2 tập 1: Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở BT Toán 2 tập 1: Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi...
Bài 38. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Bao ngô cân nặng 18kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 8kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Bao ngô cân nặng 18kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 8kg. Hỏi bao...
Bài 37. Bảng cộng - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Bao ngô cân nặng 18kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 8kg....
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tậpToán học 2 tập 1: Trong hình bên có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tậpToán học 2 tập 1: Trong hình bên có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác
Bài 36. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tậpToán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Trong hình bên có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác... 1:...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Mẹ em mua một con lợn cân nặng 16kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 8kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Mẹ em mua một con lợn cân nặng 16kg về nuôi, tháng sau nó tăng...
Bài 34. 26 + 5 - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Mẹ em mua một con lợn cân nặng 16kg về nuôi, tháng sau...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45
Bài 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45
Bài 35. 36 + 15 - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45... 1:...