Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Trong vường có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây cam?

CHIA SẺ
Bài 62. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Trong vường có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây cam?…

1: Tính nhẩm

\(\eqalign{
& 14 – 7 = … \cr
& 14 – 9 = … \cr} \)               \(\eqalign{& 14 – 8 = … \cr & 14 – 6 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 – 0 = … \cr
& 14 – 5 = … \cr} \)               \(\eqalign{& 14 – 10 = … \cr & 14 – 4 = … \cr} \)

2: Đặt tính rồi tính

84 – 37            64 – 9                 74 – 18               44 – 35

3: Tìm x

a) x + 26 = 54                      b) 35 + x = 94

c) x – 34 = 12

4: Trong vường có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây cam?

5: Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó

 

BÀI GIẢI

1:

\(\eqalign{
& 14 – 7 = 7 \cr
& 14 – 9 = 5 \cr} \)                              \(\eqalign{& 14 – 8 = 6 \cr & 14 – 6 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 – 0 = 14 \cr
& 14 – 5 = 8 \cr} \)                            \(\eqalign{& 14 – 10 = 4 \cr & 14 – 4 = 10 \cr} \)

2: 

3: 

a) x + 26 = 54

            x = 54 – 26

            x = 28

b) 35 + x = 94

            x = 94 – 35

            x = 59

c) x – 34 = 12

            x = 12 + 34

            x = 46

4. Tóm tắt

Bưởi và cam có            : 64 cây

Bưởi có                        : 18 cây

Cam có                        : …cây?

Số cây cam trong vườn có là:

64 – 18 = 46 (cây)

Đáp số: 46 cây.

5: