Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT môn Toán 2 tập 2: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam giác đo bằng bao nhiêu mi-li-mét

CHIA SẺ
Bài 142. Mi-li-mét – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam giác đo bằng bao nhiêu mi-li-mét…

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1cm = …….. mm                       4cm   = ………mm

1m   = ……..mm                        20mm= ………cm

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

3: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam giác đo bằng bao nhiêu mi-li-mét ?

                                        Bài giải

            ………………………………………………………………………………………….

            ………………………………………………………………………………………….

            ………………………………………………………………………………………….

4: Viết mm, cm, m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp 

a)Bề dày của hộp bút khoảng 25 ……….

b)Chiều dài phòng học khoảng 7……….

c)Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Vinh dài 319 ……..

d)Chiều dài chiếc thước kẻ là 30 ………

Giải

1: Viết số thích hợp vào chỗ chẫm 

1cm = 10mm                      4cm   = 40mm

1m   = 1000mm                  20mm= 2cm

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

3: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam giác đo bằng bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài giải

Chu vi hình tam giác là :

            \(15 + 15 + 15 = 45\) (mm)

             (Hay \(15 \times 3 = 45\) mm)

                                       Đáp số : 45mm

4: Viết mm, cm, m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp 

a)Bề dày của hộp bút khoảng 25mm.

b)Chiều dài phòng học khoảng 7m.

c)Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Vinh dài 319km.

d)Chiều dài chiếc thước kẻ là 30cm.