Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT môn Toán 2 tập 2: Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố

CHIA SẺ
Bài 143. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính; Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố…

1: Tính

\(\eqalign{  & 35m + 24m = …….  \cr  & 46km – 14km = …..  \cr  & 13mm + 62mm = ….. \cr} \)            \(\eqalign{  & 3km \times 2 = …….  \cr  & 24m:4 = …….  \cr  & 15mm:3 = …… \cr} \)

2: Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố ?

Bài giải

………..

3: Bề dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn sách như thế. Hỏi chồng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài giải

…………

4: 

a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

b)Tínhchu vi hình tứ giác ABCD.

Bài giải

………

Giải

1: Tính

\(\eqalign{  & 35m + 24m = 59m  \cr  & 46km – 14km = 32km  \cr  & 13mm + 62mm = 75mm \cr} \)                    \(\eqalign{  & 3km \times 2 = 6km  \cr  & 24m:4 = 6m  \cr  & 15mm:3 = 5mm \cr} \)

2: Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố ?

Bài giải

            Tóm tắt

           

            Bài giải

                        Bác Sơn còn phảiđi tiếp số ki-lô-métlà :

                                    43 – 25 =18 (km)

                                                Đáp số : 18km.

3: Bề dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn sách như thế. Hỏi chồng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài giải

            Tóm tắt

1 cuốn sách dày : 5mm

10 cuốn sách dày : ….  mm ?

Bài giải

            10 cuốn sách có độ dày :

                        \(10 \times 5 = 50\) (mm)

                                    Đáp số : 50mm

4: a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm

 

b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD là :

\(40 + 10 + 40 + 30 = 120\) (mm)