Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT môn Toán 2 tập 2: Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét

CHIA SẺ
Bài 140. Mét – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét…

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1m = … dm                 2m = … dm

1m = … cm                 3m = … dm

2: Tính 

\(\eqalign{  & 27m + 5m = …….  \cr  & 3m + 40m = …….  \cr  & 34m + 16m = ……. \cr} \)                            \(\eqalign{  & 16m – 9m = …….  \cr  & 59m – 27m = …….  \cr  & 63m – 25m = ……. \cr} \)

3: Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

………

4: Điền cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp 

a)Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4……..

b)Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10…..

c)Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8………

d)Lọ hoa cao khoảng 30 ……….

Giải

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1m = 10dm                2m = 20dm

1m = 100cm               3m = 30dm

2: Tính 

\(\eqalign{  & 27m + 5m = 32m  \cr  & 3m + 40m = 43m  \cr  & 34m + 16m = 50m \cr} \)                               \(\eqalign{  & 16m – 9m = 7m  \cr  & 59m – 27m = 32m  \cr  & 63m – 25m = 38m \cr} \)

3: Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

Tóm tắt

Bài giải:

Tấm vải thứ hai dài :

            \(21 – 7 = 14\) (m)

                                Đáp số 14 m

4: Điền cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp

a)Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4m.

b)Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10dm.

c)Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8m.

d)Lọ hoa cao khoảng 30cm.