Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 125, 126 sgk toán lớp 2: Thực hành xem đồng hồ

CHIA SẺ
Bài thực hành xem đồng hồ .Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 125, 126 sgk toán lớp 2. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?,Bài 2: Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào ?,Bài 3: Tính (theo mẫu).

Kiến thức cần nhớ: 1 giờ = 60 phút

                       

8 giờ                        8 giờ 15 phút                8 giờ 30 phút hay là 8 giờ rưỡi

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

                                 

A.                            B.                                C.                             D.

Bài 2: Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào ?

                  

Mai ngủ dậy lúc 6 giờ            A.                  B                           Mai đến trường lúc 7                                                                                               giờ 15 phút

                 

Mai ăn sáng lúc 6 giờ        C.                      D.                         Mai tan học về lúc 11                                                                                              giờ 30 phút

15 phút

Bài 3: Tính (theo mẫu)

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                               b) 5 giờ  – 2 giờ = 3 giờ

5 giờ  + 2 giờ =                                             9 giờ – 3 giờ =

4 giờ + 6 giờ =                                             12 giờ – 8 giờ =

8 giờ + 7 giờ =                                             16 giờ – 10 giờ =

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút.

Đồng hồ D chỉ 3 giờ.

Bài 2:

Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C.

Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D.

Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B.

Tranh vẽ Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút thì ứng với đồng hồ A.

Bài 3:

a)                                                               b)

5 giờ  + 2 giờ = 7 giờ                                             9 giờ – 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                                           12 giờ – 8 giờ = 4 giờ

8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                                          16 giờ – 10 giờ = 6 giờ