Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 16 Toán 2: 29+5

CHIA SẺ
Bài 29+5. Giải bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2. Giải bài tập trang 16 bài 29 + 5 SGK Toán 2. Câu 1: Tính; Nối các điểm để có hình vuông:

Bài 1. Tính:

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;           b) 19 và 7;               c) 69 và 8.

Bài 3. Nối các điểm để có hình vuông: