Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 127 Toán 2: Bài luyện tập

CHIA SẺ
Bài luyện tập. Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 2. Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp; Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

Bài 1:

Bài 2: a) Hà đến trường lúc 7 giờ., Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn ?

b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn ?

Bài 3: Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8…

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15…

c) Em làm bài kiểm tra trong 35…

- Quảng cáo -

Bài 1: a) Nam và các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ rưỡi.

b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.

c) Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.

d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.

e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.

Bài 2: a) Hà đến trường sớm hơn Toàn.

b) Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.

Bài 3: a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

c) Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.