Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Toán 2: Bài phép cộng có tổng bằng 100

CHIA SẺ
 Bài phép cộng có tổng bằng 100. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 2. Tính;  Bài phép cộng có tổng bằng 100

Bài 1: Tính:

Bài 2. Tính nhẩm:

60 + 40 =

80 + 20 =

30 + 70 =

90 + 10 =

50 + 50 =

60 + 40 = 100

80 + 20 = 100

30 + 70 = 100

90 + 10 = 100

50 + 50 = 100

Bài 3: Số?

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt:

Buổi chiều cửa hàng bán được:

85 + 15 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg đường.