Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Sách Toán 2: Bài luyện tập

CHIA SẺ
Bài luyện tập. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2. Tính nhẩm; Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: Tính nhẩm:

13 – 4 =                  13 – 6 =                     13 – 8 =

13 – 5 =                  13 – 7 =                     13 – 9 =

13 – 4 = 9                 13 – 6 = 7                    13 – 8 = 5

13 – 5 = 8                 13 – 7 = 6                    13 – 9 = 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 63 – 35;                       73 – 29;                        33 – 8

b) 93 – 46;                       83 – 27;                       43 – 14.

Bài 3: Tính:

33 – 9 – 4 =                   63 – 7 – 6 =                 42 – 8 – 4 =

33 – 13 =                      63 – 13 =                      42 – 12 =

33 – 9 – 4 = 20                 63 – 7 – 6 = 50                42 – 8 – 4 = 30

33 – 13 = 20                    63 – 13 = 50                    42 – 12 = 30

Bài 4. Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?

Số quyển vở cô giáo còn lại là:

63 – 48 = 15 ( quyển vở )

Đáp số: 15 quyển vở.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

43 – 26 = ?

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

Khoanh vào đáp án C.