Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh lớp 10: Trình bày quá trình tổng hợp Lipit và axit nucleic?

CHIA SẺ
Trình bày quá trình tổng hợp Lipit và axit nucleic. Tổng hợp lipit thể hiện rõ nét nhất qua sự tổng hợp mỡ – phân tử hữu cơ được tạo ra do sự kết hợp giữa glixêrol và axit béo bằng liên kết este … trong Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày quá trình tổng hợp Lipit và axit nucleic

2.  Vì sao dưa muối để lâu ngày thường xuất hiện lớp váng trắng và dễ bị hư hỏng?


1. Tổng hợp lipit

   – Tổng hợp lipit thể hiện rõ nét nhất qua sự tổng hợp mỡ – phân tử hữu cơ được tạo ra do sự kết hợp giữa glixêrol và axit béo bằng liên kết este :

   Glixêrol + 3 Axit béo -> Mỡ

Tổng hợp axit nuclêic

   – Các phân tử axit nuclêic được tạo ra nhờ sự liên kết của các nuclêôtit, các nuclêôtit lại được tạo ra nhờ sự kết hợp của 3 thành phần : bazơ nitơ, đường 5 cacbon và axit phôtphoric :

   Bazơ nitơ + Axit phôtphoric + Đường 5 cacbon ->Nuclêôtit

   nNuclêôtit ->Axit nucleic.

2. Khi dưa muối đã chua, nếu để lâu và không đậy kín thì rất có thể xuất hiện lớp váng trắng trên bề mặt nước dưa. Đây là một loại nấm có sẵn trong không khí. Khi xâm nhập vào nước dưa, chúng sẽ phát triển trên bề mặt và phân giải axit lactic thành khí cacbônic, nước làm cho pH của dưa muối dần trở về trung tính (pH tăng cao). Chính nồng độ pH tăng cao đã tạo ra cơ hội để các loại vi khuẩn hoại sinh xâm nhập vào và gây hư hỏng dưa.