Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh học 10: Trình bày quá trình tổng hợp protein và polisaccarit?

CHIA SẺ
Trình bày quá trình tổng hợp protein và polisaccarit? Các phân tử prôtêin được tạo ra từ sự hình thành liên kết peptit giữa các axit amin … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày quá trình tổng hợp protein và polisaccarit?

2.  Vì sao ăn kẹo lại rất dễ bị sâu răng?


1. Tổng hợp prôtêin

   – Các phân tử prôtêin được tạo ra từ sự hình thành liên kết peptit giữa các axit amin:

 nAxit amin -> Prôtêin

 Tổng hợp pôlisaccarit

   – Các phân tử pôlisaccarit được tạo ra nhờ sự liên kết các phân tử glucôzơ bằng liên kết glicôzit với sự tham gia của chất khởi đầu là ADP – glucôzơ:

(Glucôzơ)n + ADP –> glucôzơ (Glucôzơ)n+1 + ADP

2. Với độ pH trung tính, độ ẩm cao và là nơi đi vào của nhiều chất dinh dưỡng, khoang miệng trở thành môi trường sống lý tưởng của nhiều loài vi sinh vật. Đặc biệt trong số đó là vi khuẩn lactic. Khi chúng ta ăn kẹo thì vi khuẩn lactic sẽ biến phần đường dư thừa thành axit lactic thông qua quá trình lên men. Hợp chất hữu cơ này sẽ ăn mòn chân răng, tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập vào tuỷ răng gây viêm sưng, đau nhức (nhóm triệu chứng được gọi chung là sâu răng). Do vậy chúng ta nên hạn chế ăn kẹo nói riêng và đồ ngọt nói chung, nếu có thì nên đánh răng sau khi ăn để bảo vệ răng lợi.