Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10: Nêu các chức năng chính của Protein, lấy ví dụ?

CHIA SẺ
Tại sao tế bào của các loài sinh vật lại có thành phần các nguyên tố hóa học cơ bản giống nhau? … trong Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu các chức năng chính của Protein, lấy ví dụ?

2. Tại sao tế bào của các loài sinh vật lại có thành phần các nguyên tố hóa học cơ bẩn giống nhau?


1. Chức năng Protein

– Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Ví dụ collagen cấu tạo nên mô liên kết

– Dự trữ axit amin. Ví dụ protein dự trữ trong các hạt cây

– Vận chuyển các chất. ví dụ hemoglobin

– Bảo vệ cơ thể. Ví dụ các kháng thể

– Thu nhận thông tin. Ví dụ các thụ thể trong tế bào

– Chức năng xúc tác. Ví dụ các loại enzim

2.: Vì:

– Các sinh vật đều tiến hóa từ một nguồn gốc chung

– Đơn vị cơ bản tạo nên cơ thể sống đều có cấu tạo từ tế bào.