Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10 có đáp án: Trong tế bào thường có mấy loại ARN?

CHIA SẺ
Tại sao cũng chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trong tế bào thường có mấy loại ARN? Kể tên các loại đó và nêu chức năng của chúng?

2. Tại sao cũng chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?


1. Có 3 loại ARN là mẢN, tARN, rARN

Chưc năng

mARN: truyền thông tin di truyền từ AND đến riboxom

tARN: Vận chuyển các axit amin tới riboxom

rARN: kết hợp với protein cấu tạo nên riboxom

2. Phân tử ADN chỉ được cấu tạo từ bốn loại nuclêôtit, nhưng do thành phần và trình tự phân bố các nuclêôtit trên phân tử ADN khác nhau mà từ bốn loại nuclêôtit đó có thể tạo ra vô số phân tử ADN khác nhau.

Các phân tử ADN khác nhau lại điều khiển sự tổng hợp nên các prôtêin khác nhau quy định các tính rất đa dạng nhưng đặc thù ở các loài sinh vật khác nhau.