Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra Toán Chương I Phần 2 Sinh lớp 10: Điểm khác nhau về cấu trúc và chức năng giữa mỡ, photpholipit,steroid là gì?

CHIA SẺ
Tại sao một số VSV sống được trong suối nước nóng có nhiệt độ 1000C mà protein của chúng không bị biến tính? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán Chương I Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Điểm khác nhau về cấu trúc và chức năng giữa mỡ, photpholipit,steroid?

2. Tại sao một số VSV sống được trong suối nước nóng có nhiệt độ 1000C mà protein của chúng không bị biến tính?


1.

2. Vì protein của các VSV này có cấu trúc đặc biệt nên không bị biến tính ở nhiệt độ cao.