Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh lớp 10: Giải thích tuật ngữ” rối loạn chuyển hóa” trong chuyển hóa vật chất của tế bào?

CHIA SẺ
Hô hấp tế bào được chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoại của quá trình hô hấp diễn ra ở đâu và sản phẩm là gi? … trong Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Giải thích tuật ngữ” rối loạn chuyển hóa” trong chuyển hóa vật chất của tế bào?

2. Hô hấp tế bào được chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoại của quá trình hô hấp diễn ra ở đâu và sản phẩm là gi?


1. Khi tế bào không sản xuất đủ enzim nào đó hoặc enzim dó bất hoạt thì các sản phẩm cần thiết cho hoạt động sống của tế bào không được tổng hợp

Mặt khác cơ chất của enzim đó tích lũy lại và gây độc cho tế bào hoặc chuyển hóa theo các con đường phụ thành các chat  độc cho tế bào. Khi đó cơ thể sẽ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa’

2. Hô hấp của tế bào chia làm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình crep, chuỗi truyền electron hô hấp

– Đường phân xảy ra trong bào tương. Đây là quá trình mà phân tử glucozo tách thành 2 phân tử axit pyruvic, giải  phóng 2 phan tử ATP và 2 phân tử NADH

– Chu trình Crep xảy ra trong chất nền của ti thể, 2 phân tử axit pyruvic chuyển vào ti thể. Tại đây chúng được biến đổi thành 2 phân tử axetyl –CoA, 2 NADP và 2 CO2. 2 phân tử axetyl –CoA đi và chu trình Crep. Chu trình Creps tạo ra 4 loại sản phẩm, đó là CO2, NADH, FADH2 và ATP

– Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra ở màng trong ti thể. Ở đây NADH và FADH2 được tạo ra trong đường phân và chu trình Crep sẽ bị oxi hóa thông qua 1 chuỗi các  phản ứng oxi hóa khử. Trong phản ứng cuối cùng oxi sẽ bị khử tạo thành nước.

– Năng lượng được tạo ra trong qua trình oxi hóa  NADH và FADH2 được sử dụng để tổng hợp các phân tử ATP.