Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh học 10: Nêu cấu tạo và chức năng của lưới nội chất?

CHIA SẺ
Nêu cấu tạo và chức năng của lưới nội chất? Vì kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản nên các loài vi khuẩn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, dẫn đến phân bào nhanh … trong Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

2. Nêu cấu tạo và chức năng của lưới nội chất


1. – Vì kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản nên các loài vi khuẩn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, dẫn đến phân bào nhanh.

– Kích thước tế bào nhỏ thì việc vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào hoặc ra môi trường sẽ nhanh.

– Tỉ lệ S/V  lớn sẽ có khả năng trao đổi chất và năng lượng với môi trường nhanh hơn => sinh trưởng và sinh sản nhanh

2. – Cấu tạọ: là một hệ thống màng bên trong tế bào được tạo nên bởi các ống và xoang dẹp thông với nhau. Có 2 loại lưới nội chất: lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt. lưới nội chất hạt đính các hạt riboxom, lưới nội chất trơn không đính các hạt riboxom. Lưới nội chất hạt một đầu được liên kết với màng nhân, đầu kia nối với hệ thống lưới nội chất trơn

– Chức năng

+ Lưới nội chất hạt là nơi tổng hợp protein tiết ra ngoài tế bào cũng như protein tạo ra màng tế bào

+ Lưới nội chất trơn gắn nhiều loại enzim tham gia tổng hợp lipit, chuyển hóa đường và phân hủy các chất độc hại với cơ thể.