Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh 10: Trình bày cấu tạo và chức năng của nhân tế bào nhân thực?

CHIA SẺ
Trình bày cấu tạo và chức năng của nhân tế bào nhân thực?  Thường có hình cầu đường kính khoảng 5 micromet; Được bao bọc bởi 2 lớp màng, … trong Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày cấu tạo và chức năng của nhân tế bào nhân thực?

2. tại sao muốn giữ rau tươi phải thường xuyên vảy nước vào rau?


1. Cấu tao:

+ Thường có hình cầu đường kính khoảng 5 micromet

+ Được bao bọc bởi 2 lớp màng, màng nhân có cấu tạo như màng sinh chất của tế bào. Trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất

+ Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc, nhân con

 Chức năng:

+ Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, nhân chứa vật chất di truyền đảm bảo sự duy trì các thế hệ tế bào và  thế hệ cơ thể

+ Nhân con là nơi tổng hợp riboxom

2.  Khi rau đã bị bỏ rễ hay bị nhổ lên, không hút được nước, sự thoát nước vẫn xảy ra làm cho rau héo. Muốn rau không héo người ta vảy nước vào rau để các phân tử nước đi vào cung cấp nước cho tế bào bằng cơ chế vận chuyển thụ động, bù lại lượng nước thoát ra ngoài môi trường ngoài đồng thời làm tăng độ ẩm không khí, hạn chế thoát hơi nước của lá.