Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10: Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ?

CHIA SẺ
Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ? Kích thước nhỏ bé; Chưa có nhân hoàn chỉnh … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ?

2. trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gongi?


1. – Kích thước nhỏ bé

– Chưa có nhân hoàn chỉnh

– Không có hệ thống nội màng,

– Không có các bào quan có màng bao bọc

– Tỉ lệ S/V lớn tao điều kiện cho té bào trao đổi chất với môi trường nhanh chóng dẫn tới tang khả năng sinh trưởng và sinh sản của tế bào

2. – Cấu tạo: là một chồng túi dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia

– Chức năng: đây là phần xương lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào. Các protein được riboxom tổng hợp gửi đến đây bằng các túi tiết và tại đây các protein được gắn them các chất khác tạo nên các sản phẩm hoàn chỉnh rồi bao gói vào trong các túi tiết để  chuyển đến các nơi trong tế bào hoặc tiết ra khỏi tế bào.