Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra Sinh 15 phút lớp 10 Chương II Phần 3: Trình bày các hình thức sinh sản ở sinh vật nhân sơ?

CHIA SẺ
Trình bày các hình thức sinh sản ở sinh vật nhân sơ? Phân đôi là hình thức sinh sản chủ yếu của vi khuẩn. Quá trình phân đôi ở vi khuẩn xảy ra hiện tượng gấp nếp màng sinh … trong Đề kiểm tra Sinh 15 phút lớp 10 Chương II Phần 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày các hình thức sinh sản ở sinh vật nhân sơ?

2. Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh?


1. Phân đôi

– Phân đôi là hình thức sinh sản chủ yếu của vi khuẩn.

– Quá trình phân đôi ở vi khuẩn xảy ra hiện tượng gấp nếp màng sinh chất tạo ra mêzôxôm – cấu trúc có vai trò làm điểm tựa cho vòng ADN nhân đôi đồng thời góp phần hình thành nên vách ngăn phân chia tế bào mẹ thành hai tế bào con.

 Nảy chồi  

– Nảy chồi: vi khuẩn quang dưỡng màu tía,…

Tạo tành bào tử

– Tạo thành bào tử: vi khuẩn dinh dưỡng mêtan (hình thành bào tử ở bên ngoài tế bào sinh dưỡng), xạ khuẩn (hình thành bào tử đốt),…

   Ngoài ra, khi gặp điều kiện bất lợi thì tế bào vi khuẩn sinh dưỡng hình thành bên trong một nội bào tử (có vỏ dày và chứa canxiđipicôlinat). Đây không phải là một hình thức sinh sản mà chỉ là dạng tiềm sinh của tế bào.

2. Hầu hết các vi sinh vật kí sinh gây bệnh thích nghi với điều kiện pH trung tính. Mặt khác, sữa chua được tạo ra nhờ quá trình lên men lactic đồng hình và sản phẩm của quá trình này (axit lactic) đã tạo cho sữa chua có môi trường axit có tác dụng ức chế mọi vi khuẩn không ưa pH thấp. Điều này giúp giải thích vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh.