Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra môn Sinh lớp 10 15 phút Chương II Phần 3: Trình bày đặc điểm của các pha sinh trưởng trong nuôi cấy không liên tục?

CHIA SẺ
Trình bày đặc điểm của các pha sinh trưởng trong nuôi cấy không liên tục? Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm 4 pha … trong Chia sẻ đề kiểm tra môn Sinh lớp 10 15 phút Chương II Phần 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày đặc điểm của các pha sinh trưởng trong nuôi cấy không liên tục?

2. Trình bày nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục?


1.  Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm 4 pha :

   + Pha tiềm phát (pha lag): quần thể thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng, enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

   +Pha luỹ thừa (pha log): quần thể sinh trưởng với tốc độ cực đại và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh do số tế bào sinh ra cao gấp nhiều lần so với số tế bào chết đi.

   + Pha cân bằng: số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian do số tế bào sinh ra tương đương với số tế bào chết đi.

   + Pha suy vong: số lượng tế bào trong quần thể giảm dần do số tế bào sinh ra ít hơn số tế bào bị huỷ hoại, chất dinh dưỡng dần cạn kiệt và chất độc hại tích luỹ ngày càng nhiều.

2. – Nguyên tắc: bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra một lượng dịch tương đương lượng dịch nuôi cấy.

– Phương pháp nuôi cấy liên tục được ứng dụng trong sản xuất protein đơn bào, các chất có hoạt tính sinh học.