Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh học 10: Trình bày quá trình phân giải xenlulozo và ứng dụng?

CHIA SẺ
Trình bày quá trình phân giải xenlulozo và ứng dụng? Dưới tác dụng của enzim xenlulaza do vi sinh vật tiết ra, xenlulôzơ bị phân giải thành các phân tử đường đơn, đường đôi … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày quá trình phân giải xenlulozo và ứng dụng?

2.  Hãy điền nội dung thích hợp vào đoạn kiến thức sau:

Căn cứ vào ______(1)______và ____(2)_______, vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng khác nhau: ____(3)_____, _____(4)_______, hóa tự dưỡng, ____(5)_____.

Tùy vào sự có mặt của ____(6)_____ mà vi sinh vật có các kiểu ____(7)___ và _____(8)______

Vi sinh vật có ở khắp nơi với các môi trường _____(9)___­­­­­__ khác nhau. Có 3 loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật cơ bản: ____(10)____,____(11)______ và ____(12)_______


1. Dưới tác dụng của enzim xenlulaza do vi sinh vật tiết ra, xenlulôzơ bị phân giải thành các phân tử đường đơn, đường đôi.

   – Phân giải pôlisaccarit được ứng dụng để sản xuất siro, kẹo mạch nha, rượu, dưa muối, cà muối, nem chua, làm sạch môi trường… Tuy vây, quá trình phân giải pôlisaccarit cũng mang lại nhiều phiền toái cho đời sống con người, ví dụ : gây mục hỏng quần áo, làm ôi thiu thực phẩm, làm hư hỏng các thiết bị đồ gỗ…

2.            (1)  Nguồn năng lượng

            (2)  Nguồn cacbon

            (3)  Quang tự dưỡng

            (4)  Quang dị dưỡng

            (5)  Hóa dị dưỡng

            (6)  Oxi phân tử

            (7)  Hô hấp

            (8)  Lên men

            (9)  Tự nhiên

            (10)  Môi trường dùng chất tự nhiên

            (11)  Môi trường tổng hợp

            (12)  Môi trường bán tổng hợp