Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh học 10 có đáp án: Tại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ?

CHIA SẺ
Tại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ? Trên thị trường có các loại bột giặt sinh học, chữ ”sinh học” ở đây là gì và có tác dụng để làm gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh học 10 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Tại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ?

Trên thị trường có các loại bột giặt sinh học, chữ ”sinh học” ở đây là gì và có tác dụng để làm gì?

2. Hô hấp là gì? Nếu các điểm giống nhau giữa hô hấp và lên men?


1. – Trâu, bò đồng hoá được cỏ, rơm rạ có giàu chất xơ là vì trong dạ dày của trâu bò có nhiều loại vi sinh vật có khả năng phân giải các chất xenlulôzơ, hêmixenlulôzơ và pectin có trong rơm, rạ và cỏ.

– Chữ ” sinh học ” trong bột giặt sinh học có nghĩa là bột giặt chứa 1 hay nhiều loại enzim để tẩy sạch một số vết bẩn.
Các enzim đó là các enzim ngoại bào của VSV , có thể được sử dụng rộng rãi , ví dụ amilaza để loại bỏ tinh bột , prôtêaza để loại bỏ prôtêin……

2. – Hô hấp là 1 hình thức hóa di dưỡng các hợp chất  cacbohidrat

– Cấc điểm giống nhau

+ Đều là quá trình phân giải cacbohiđrat

+ Đều có sự tham gia của các enzim

+ Đều trải qua giai đoạn đường phân

+ Đều nhằm mục đích tạo ra các chất đơn giản, làm nguyên liệu cho quá trình đồng hoá (tổng hợp) và sản sinh năng lượng phục vụ cho hoạt động sống của sinh vật.