Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh lớp 10: Trình bày chu trình nhân lên của virut?

CHIA SẺ
Trình bày chu trình nhân lên của virut? Hấp phụ Gai glicôprôtêin hoặc prôtêin bề mặt của virut sẽ bám vào thụ thể đặc hiệu trên bề mặt của tế bào chủ … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày chu trình nhân lên của virut?

2. Virut là gì? Virut được chia làm mấy loại?


1. Chu trình nhân lên của virut trải qua 5 giai đoạn kế tiếp như sau:

Hấp phụ

   Gai glicôprôtêin hoặc prôtêin bề mặt của virut sẽ bám vào thụ thể đặc hiệu trên bề mặt của tế bào chủ.

 Xâm nhập

   – Đối với phagơ: enzim lizôzim sẽ phá hủy thành tế bào vi khuẩn để bơm axit nuclêic vào tế bào chất còn vỏ nằm ở bên ngoài.

   – Đối với virut kí sinh ở động vật: đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất, sau đó “cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic.

Sinh tổng hợp

   Virut sử dụng nguyên liệu và enzim của tế bào chủ (hoặc enzim tự tiết ra) để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin của riêng mình.

 Lắp ráp

   Axit nuclêic được “thuồn” vào vỏ capsit để tạo nên virut hoàn chỉnh.

 Phóng thích

   Virut phá vỡ tế bào chủ để ồ ạt chui ra ngoài.

2. – Virut là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu hiển vi và sống kí sinh nội bào bắt buộc

– Dựa thành phần axit nuclêic, người ta phân chia virut thành 2 nhóm lớn, đó là virut ADN và virut ARN.