Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 môn Sinh 10: Virut ở thực vật lan truyền theo con đường nào?

CHIA SẺ
Virut ở thực vật lan truyền theo con đường nào? Hiện biết khoảng 1000 loại virut kí sinh ở thực vật. Phần lớn virut lây nhiễm vào cơ thể thực vật thông qua vết côn trùng chích … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 môn Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Thế nào là bệnh truyền nhiễm?điều kiện để vi sinh vật gây hại cho người?

2. Virut ở thực vật lan truyền theo con đường nào?


1.– Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác.

– Tác nhân gây bệnh là virut, vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh… Muốn gây bệnh thì các tác nhân này cần phải có đủ 3 điều kiện:

   + Đủ độc lực

   + Số lượng nhiễm đủ lớn

   + Con đường xâm nhập thích hợp

2. – Hiện biết khoảng 1000 loại virut kí sinh ở thực vật.

    – Phần lớn virut lây nhiễm vào cơ thể thực vật thông qua vết côn trùng chích và sau khi nhân lên trong tế bào, virut lây lan sang tế bào khác thông qua cầu sinh chất nối giữa các tế bào.

    – Cây nhiễm virut thường có những biểu hiện điển hình như sau: lá đốm vàng, nâu hoặc xuất hiện sọc, vằn ; thân lùn hoặc còi cọc; lá xoăn hoặc héo, vàng và dễ rụng…

    – Biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống lây nhiễm virut ở thực vật là chọn giống sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng và tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh.