Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh học 10: Có thể nuôi cấy virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không?

CHIA SẺ
Có thể nuôi cấy virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không ? Vì sao? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu các biện pháp phòng ngừa HIV/AIDS?

2. Có thể nuôi cấy virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không ? Vì sao?


1. Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV/AIDS nên từ những con đường lây truyền bệnh, chúng ta cần lưu ý những nguyên tắc sau để phòng bệnh hiệu quả:

   – Thực hiện lối sống lành mạnh (chung thủy một vợ một chồng, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục…)

   – Đảm bảo vệ sinh y tế (không dùng chung kim tiêm, tiến hành xét nghiệm máu trước khi cho/nhận máu, …)

   – Bài trừ các tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy…)

2. Chúng ta không thể nuôi cấy virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn vì đây là dạng sống kí sinh nội bào bắt buộc, chúng chỉ có thể nhân lên được trong tế bào sống. Khi ở môi trường ngoài, virut biểu hiện như thể vô sinh, chúng có thể tách rời hệ gen và vỏ capsit và tồn tại độc lập nhau như các hợp chất hóa học thông thường.