Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh học 10: Hãy cho biết chức năng của không bào ở: tế bào lông hút của rễ; tế bào cánh hoa?

CHIA SẺ
Hãy cho biết chức năng của không bào ở: tế bào lông hút của rễ; tế bào cánh hoa; tế bào đỉnh sinh trưởng ; tế bào lá cây của một số loại cây mà động vật không dám ăn? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hãy cho biết chức năng của không bào ở: tế bào lông hút của rễ; tế bào cánh hoa; tế bào đỉnh sinh trưởng ; tế bào lá cây của một số loại cây mà động vật không dám ăn?

2. a) Tế bào nào trong các tế bào sau: tế bào biểu bì, tế bào hồng cầu, tế bào cơ tim, tế bào xương của cơ thể người có nhiều ti thể nhất ? Giải thích.

b)  Tế bào cơ, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tế bào thần kinh, loại tế bào nào có nhiểu lizôxôm nhất ? Giải thích.


1. Tế bào lông hút của rễ chứa các chất khoáng, chất tan tạo thấu giúp tế bào hút được chất khoáng và nước.

– Tế bào cánh hoa có không bào chứa sắc tố thu hút côn trùng thụ phấn.

– Tế bào lá cây của một sô loài tích các chất độc có tác dụng bảo vệ cây.

– Tế bào đỉnh sinh trưởng có không bào tích đầy nước làm tế bào dài nên sinh trưởng nhanh.

2. a) Tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất, vì tế bào này hoạt động nhiều, cần nhiều năng lượng. Ti thể là bào quan cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào.

b) Tế bào bạch cầu có nhiều lizôxôm nhất, vì tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các vi khuẩn cũng như các tế bào bệnh lí và tế bào già, nên cần có nhiều lizôxôm nhất.