Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh 10: Trình bày khái quát về tế bào?

CHIA SẺ
Trình bày khái quát về tế bào? Hình dạng và kích thước của các loại tế bào khác nhau, nhưng hầu hết các loại tế bào đều có kích thước rất nhỏ … trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày khái quát về tế bào?

2. Nêu cấu tạo và chức năng của lục lap?


1. Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

– Hình dạng và kích thước của các loại tế bào khác nhau, nhưng hầu hết các loại tế bào đều có kích thước rất nhỏ.

– Tế bào rất đa dạng, nhưng dựa vào cấu trúc người ta chia chúng thành hai loại là : tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

– Tất cả các loại tế bào đều gồm ba thành phần chính là:

      + Màng sinh chất bao quanh tế bào, có nhiều chức năng như : màng chắn, vận chuyển, thẩm thấu, thụ cảm…

      + Trong mỗi tế bào đều có chất keo lỏng hoặc keo đặc gọi là tế bào chất, chứa các bào quan. Thành phần hoá học của tế bào gồm có nước, các hợp chất vô cơ và hữu cơ…

      + Vùng nhân hoặc nhân chứa vật chất di truyền.

2. – Cấu tạo

+ Lục lạp là bào qua chỉ có ở thực vật

+ Được bao bọc bởi màng kép trơn nhẵn có cấu tạo giống màng sinh chất

+ Bên trong lục lạp là chất nền

+ Grana gồm nhiều tilacoit là các túi dẹp. trên màng tilacoit chứa nhiều diệp lục và enzim quang hợp. Các grana nối với nhau bởi hệ thống màng.

+ Trong chất nền có chứa riboxom và AND

– Chức năng: Lục lạp chứa nhiều diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học và giải phóng oxi thông qua quang hợp.