Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 môn Sinh 10: Phân biệt giữa ti thể và lục lạp?

CHIA SẺ
Phân biệt giữa ti thể và lục lạp?; Trình bày cấu tạo và chức năng của không bào? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 môn Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày cấu tạo và chức năng của không bào?

2. Phân biệt giữa ti thể và lục lạp?


1. Cấu tạo:

+ có một lớp màng bao bọc

+ tế bào thực vật thường có một khoảng không bào lớn hoặc nhiều không bào nhỏ

+ một tế bào động vật có thể có nhiều không bào nhỏ

Chức năng:

+ Ở thực vật, không bào có các chức năng khác nhau: chứa chất pheess thải, chất độc hại, không bào của tế bào long hút chứa muối khoáng cùng nhiều chất khác nhau và có nhiệm vụ hút nước từ đất vào rễ cây, không bào của tế bào cánh hoa chứa nhiều sắc tố

+ Ở động vật: không bào làm nhiệm vụ tiêu hóa co bóp

2.

Điểm phân biệt

Ti thể

Lục lạp

Hình dạng

Hình cầu, hình sợi

Hình bầu dục

Kích thước

2- 5µm

4 – 10µm

Sự tồn tại

Có mặt ở mọi tế bào nhân thực

 Chỉ có mặt ở tế bào nhân thực quang hợp

Cấu trúc

– Màng ngoài trơn, màng trong gấp nếp tạo thành các mào (crista), nơi định vị các enzim tổng hợp ATP.

– Không có tilacoit

– Màng trong và ngoài đều trơn

– Chứa nhiều tilacoit xếp chồng lên nhau gọi là grana. Trên màng tilacoit có chứa các enzim tổng hợp ATP

Chức năng

Thực hiện quá trình hô hấp, chuyển hoá năng lượng trong các hợp chất hữu cơ thành ATP cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào

Thực hiện quá trình quang hợp, chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành hoá năng trong các hợp chất hữu cơ.