Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 10 Chương III Phần 3: Thế nào là miễn dịch đặc hiệu? Miễn dịch đặc hiệu chia làm mấy loại?

CHIA SẺ
Thế nào là miễn dịch đặc hiệu? Miễn dịch đặc hiệu chia làm mấy loại? Miễn dịch đặc hiệu là dạng miễn dịch xuất hiện khi có kháng nguyên xâm nhập … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 10 Chương III Phần 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu khái niệm, các con đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa HIV?

2. Thế nào là miễn dịch đặc hiệu? miễn dịch đặc hiệu chia làm mấy loại?


1. – HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người.

 – Đối tượng tấn công chủ yếu của HIV là tế bào bạch cầu lim phô T4. Sự suy giảm số lượng của loại tế bào này sẽ làm mất dần khả năng miễn dịch của cơ thể, kéo theo đó là sự xâm nhiễm của các vi sinh vật cơ hội, làm phát sinh hàng loạt các bệnh cơ hội.

– Có 3 con đường lây truyền HIV từ người sang người, đó là:

   + Qua đường máu

   + Qua đường tình dục

   + Từ mẹ sang con

Biện pháp phòng ngừa

   Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV/AIDS nên từ những con đường lây truyền bệnh, chúng ta cần lưu ý những nguyên tắc sau để phòng bệnh hiệu quả :

   – Thực hiện lối sống lành mạnh (chung thủy một vợ một chồng, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục…)

   – Đảm bảo vệ sinh y tế (không dùng chung kim tiêm, tiến hành xét nghiệm máu trước khi cho/nhận máu, …)

   – Bài trừ các tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy…)

2. – Miễn dịch đặc hiệu là dạng miễn dịch xuất hiện khi có kháng nguyên xâm nhập.

   – Miễn dịch đặc hiệu được phân chia làm 2 loại là:

   + Miễn dịch thể dịch: là miễn dịch sản xuất kháng thể (do tế bào limphô B tiết ra).

   + Miễn dịch tế bào: là miễn dịch có sự tham gia của các tế bào T độc (tiết ra prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm).