Bài tập Toán 10 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Toán 10 Nâng cao
Bài 18, 19, 20 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao: Giá trị của góc (cung) lượng giác
Bài 18, 19, 20 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao: Giá trị của góc (cung) lượng giác
Bài 2 Giá trị của góc (cung) lượng giác. Giải bài 18, 19, 20 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao. Tính giá trị lượng giác của góc α trong mỗi trường hợp sau; Tính các giá trị lượng...
Bài 14, 15, 16, 17 trang 199, 200 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị của góc (cung) lượng giác
Bài 14, 15, 16, 17 trang 199, 200 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị của góc (cung) lượng giác
Bài 2 Giá trị của góc (cung) lượng giác. Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 199, 200 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao.Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?; Tìm các điểm của đường tròn lượng giác xác...
Bài 11, 12, 13 trang 191, 192 Sách Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
Bài 11, 12, 13 trang 191, 192 Sách Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
 Bài 1 Góc lượng giác và cung lượng giác. Giải bài 11, 12, 13 trang 191, 192 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Chứng minh rằng; Hỏi hai góc lượng giác có số đo... Bài 11: Chứng minh rằng hai tia...
Bài 8, 9, 10 trang 191 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
Bài 8, 9, 10 trang 191 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
Bài 1 Góc lượng giác và cung lượng giác. Giải bài 8, 9, 10 trang 191 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Cho ngũ giác đều A0A1A2A3A4 nội tiếp đường tròn tâm O;  Tìm góc lượng giác (Ou, Ov)...
Bài 5, 6, 7 trang 190, 191 SGK Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
Bài 5, 6, 7 trang 190, 191 SGK Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
 Bài 1 Góc lượng giác và cung lượng giác. Giải bài 5, 6, 7 trang 190, 191 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Coi kim giờ của đồng hồ là tia Ou, kim phút là tia Ov. Hãy...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
Bài 1, 2, 3, 4 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và cung lượng giác
 Bài 1 Góc lượng giác và cung lượng giác. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 190 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?; Đổi số đo...
Bài 19, 20, 21 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao: Thống kê
Bài 19, 20, 21 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao: Thống kê
Bài ôn tập chương 5 Thống kê. Giải bài 19, 20, 21 trang 181 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao.  Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai điểm A và B thời gian đi (tính...
Bài 16, 17, 18 trang 181 Sách Đại số 10 Nâng cao: Thống kê
Bài 16, 17, 18 trang 181 Sách Đại số 10 Nâng cao: Thống kê
 Bài ôn tập chương 5 Thống kê. Giải bài 16, 17, 18 trang 181 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau; Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời...
Bài 13, 14, 15 trang 178, 179 Đại số 10 Nâng cao: Các số đặc trưng của một mẫu số liệu
Bài 13, 14, 15 trang 178, 179 Đại số 10 Nâng cao: Các số đặc trưng của một mẫu số liệu
Bài 3 Các số đặc trưng của một mẫu số liệu. Giải bài 13, 14, 15 trang 178, 179 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Một cửa hàng vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng...
Bài 9, 10, 11, 12 trang 177, 178 Đại số 10 Nâng cao: Các số đặc trưng của mẫu số liệu
Bài 9, 10, 11, 12 trang 177, 178 Đại số 10 Nâng cao: Các số đặc trưng của mẫu số liệu
Bài 3 Các số đặc trưng của mẫu số liệu. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 177, 178 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Có 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Toán (thang...

Đề & bài tập hay