Bài tập Toán 10 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Toán 10 Nâng cao
Bài 52, 53, 54 trang 216 Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
Bài 52, 53, 54 trang 216 Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
Bài 4 Một số công thức lượng giác. Giải bài 52, 53, 54 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao. Giải bài tập trang 216 Bài 4 Một số công thức lượng giác SGK Đại số 10 Nâng...
Bài 49, 50, 51 trang 215, 216 Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
Bài 49, 50, 51 trang 215, 216 Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
Bài 4 Một số công thức lượng giác. Giải bài 49, 50, 51 trang 215, 216 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Chứng minh rằng giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào x; Chứng minh...
Bài 46, 47, 48 trang 215 Sách Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
Bài 46, 47, 48 trang 215 Sách Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
 Bài 4 Một số công thức lượng giác. Giải bài 46, 47, 48 trang 215 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Chứng minh rằng; Chứng minh rồi dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để kiểm nghiệm lại...
Bài 42, 43, 44, 45 trang 214 Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
Bài 42, 43, 44, 45 trang 214 Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
 Bài 4 Một số công thức lượng giác. Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 214 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao.Chứng minh rằng; Dùng công thức biến đổi tích thành tổng, chứng minh: Bài 42: Chứng minh rằng: a) (sin {{11pi...
Bài 38, 39, 40, 41 trang 213, 214 SGK Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
Bài 38, 39, 40, 41 trang 213, 214 SGK Đại số 10 Nâng cao: Một số công thức lượng giác
 Bài 4 Một số công thức lượng giác. Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 213, 214 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Hỏi mỗi khẳng định sau đây có đúng không? ∀α,∀β ta có:; Sử dụng  750 =...
Bài 34, 35, 36, 37 trang 207 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
Bài 34, 35, 36, 37 trang 207 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
 Bài 3 Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt. Giải bài 34, 35, 36, 37 trang 207 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao.  Chứng minh rằng; Tính diện tích tam giác A’MA bằng hai cách khác...
Bài 31, 32, 33 trang 206 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
Bài 31, 32, 33 trang 206 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
Bài 3 Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt. Giải bài 31, 32, 33 trang 206 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Xác định dấu của các giá trị lượng giác sau; Hãy tính các giá...
Bài 28, 29, 30 trang 206 Sách Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
Bài 28, 29, 30 trang 206 Sách Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
Bài 3 Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt. Giải bài 28, 29, 30 trang 206 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Xét hệ tọa độ vuông góc Oxy gắn với đường tròn lượng giác...
Bài 24, 25, 26, 27 trang 205, 206 SGK Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
Bài 24, 25, 26, 27 trang 205, 206 SGK Đại số 10 Nâng cao: Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt
Bài 3 Giá trị lượng giác của các cung (góc) đặc biệt. Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 205, 206 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao.Mỗi khẳng định sau đúng hay sai; Tìm các mối liên hệ giữa...
Bài 21, 22, 23 trang 200, 201 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị của góc (cung) lượng giác
Bài 21, 22, 23 trang 200, 201 Đại số 10 Nâng cao: Giá trị của góc (cung) lượng giác
 Bài 2 Giá trị của góc (cung) lượng giác. Giải bài 21, 22, 23 trang 200, 201 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Xét góc lượng giác (OA; OM) = α, trong đó M là điểm không nằm...

Đề & bài tập hay